Development Bankers Association, Nepal, DBAN, development, bankers, association, nepal, dban, development bank, bikash bank, bank of nepal, bank in nepal, best bank, development bank of nepal, nari bishesh saving account, triveni bal bachat account, normal saving account, bishesh saving account, nari saving account, call deposit account, current account, fixed account, forex, stocks, mobile banking, atm services, remittance services
Latest News & Notices

प्रारम्भिक

  • क) “डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल” रहेको छ । सो को अंग्रेजीमा "Developmnt Bankers Associaton Nepal" रहने छ ।
  • ख) यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिकामा रहने छ ।
  • ग) प्रारम्भः यो विधान संस्था दर्ता भएका मितिदेखी प्रारम्भ हुनेछ ।
  • घ) संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौमा रहने छ । आवश्यकतानुसार सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय अधिकारीको स्वीकृति लिई नेपाल अधिराज्य भित्र कार्य क्षेत्र विस्तार गर्न सकिनेछ ।
  • ङ) यो संस्था एक अविछिन्न उत्तराधिकार वाला संगठित, स्वशासित, मुनाफा रहित गैर राजनैतिक तथा गैरसरकारी सामाजिक संस्था हुनेछ । संस्थाबाट आफ्नो उद्देश्य बाहेक आय आर्जन गर्ने तथा कुनै प्रकारको शुल्क लिई वा नलिई परामर्श प्रदान गर्ने कार्य गरिने छैन ।
  • च) यो संस्था व्यक्ति सरह हुनेछ । यसले कसै उपर नालिस उजुर गर्न सक्नेछ र यस उपर पनि नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ ।